Periferik Arter Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

(Diabetik ve Diyabetik Olmayan Hastalar)