Varis Tanı ve Tedavisi

 

Toplar damarların uzaması ve genişlemesine varis ismi verilir. Varisler vücudun bir çok toplar damarında olursa da en sık görüldüğü yer bacak toplar damarlarıdır.
Varis
Bacakta yüzeyel ve derin toplayıcı sistemler ve bunları birleştiren venler bulunmaktadır. Bacak venlerinde kanın kalbe doğru akışı baldır adalesinin pompalaması ve karın-göğüs içi basınç farklarının bulunması ile sağlanır. Ayakta durduğumuz zamanlarda yer çekimi ile kan ters yönde akıma zorlanır. Özellikle yüzeyel venlerin içinde bulunan ve çek valv mekanizması gören kapaklar kanın bu geçişine izin vermezler. Ancak kapaklar değişik nedenlere bağlı bozulmuş ise kan aşağıya doğru akacaktır. Buna reflü ismi veriyoruz. Venlerin içindeki kan hacminin artışı venlerin uzamasına ve genişlemesine yol açar ki buna Varis ismi veriyoruz.
Varis oluşumunda genetik faktörler, hormonlar(östrojen), şişmanlık, uzun boy, ırk rol oynar. Bunlara primer varis ismini veriyoruz.
Bir de sekonder varisler vardır. Kesici alet veya ateşli silahla yaralanma sonucu atardamar ve toplar damar arasında anormal geçişler olur ve bu akım venlerde varisleşmeye yol açar. Kalp hastalıklarında da bacaklarda varisler ortaya çıkabilir.
Varis Tedavisi
 
Varis tanısı günümüzde DUPLEKS sonografi ile yapılmaktadır. Ancak bu tetkiki Kalp ve Damar Cerrahının bizzat kendisi yapmalıdır. Ayakta uygulanan bir görüntüleme yöntemidir.

Varis tanısı konulduktan sonra tedavi aşamasına geçilir. Günümüzde vena safena magna veya vena safena parvanın dolaşımdan çıkarılması iki yöntemle mümkündür. Son 7 yıldır olguların çoğunda endovenöz termal ablasyon yöntemini uyguluyorum. Termal enerji olarak Lazer veya Radyofrekans kullanılabilir. Ben Lazeri tercih ediyorum. Özellikle 1470nm dalga boyunda lazer enerjisi ve çevresel ışın veren ucu kılıflı radial lazer fiberi kullanıyorum. İşlemin en önemli hususiyeti lokal anestezi altında yapılıyor olmasıdır. Dizin hizasından perkütan olarak vene girilir ve buradan geçirilen lazer fiberi dupleks klavuzluğunda kasıkta venin ana vene döküldüğü noktaya ilerletilir. Daha sonra venin etrafına dupleks eşliğinde lokal anestezi verilir ve lazer fiberi ateşlenerek aşağıya doğru yavaşca çekilir. Santimetre başına 60-80 Joule enerji uygulanır. Baldırda bulunan varis pakeleri de mini kesilerle çıkarılır. Olguların çoğunda dikiş materyeline ihtiyaç duyulmaz. İşlem sonrası bacak kasığa kadar elastik bandajla sarılır. Hasta işlemden 2 saat sonra ayağa kaldırılır ve yürütülür. İşlem sonrası genellikle ağrı kesiciye ihtiyaç duyulmaz. Lazer tedavilerinin yanında varislerde yıllardır uygulamakta olduğumuz açık ameliyatlara da devam etmekteyiz. Stripping ismi verilen bu ameliyatlar da klasik tekniklerine göre şekil değiştirmiş ve daha minimalist bir form almıştır. Stripping ameliyatı mutlaka dupleks sonografi kılavuzluğunda icra edilmelidir. İşlem öncesi bacaktaki venler işaretlenir. Dolayısıyla hem kasıkta hem de diz hizasında yapılacak kesiler çok küçük olur. Venlerin aranıp bulunması sırasında minimal diseksiyon yapılacağı için ağrı ve morluklar az olur. İşlem dupleks kontrolünde yapılan lokal anestezi altında tamamlanır. Lazer işleminde olduğu gibi bacak elastik bandajla sarılır. Hastalara bandajlar çıkarıldıktan sonra ortalama 2 hafta süreyle gündüzleri orta basınçlı kasığa kadar varis çorabı giymeleri önerilir.

Endovenöz lazer/Stripping yanında bazı yan dal varislerinde veya perforan ven varislerinde köpük tedavisi çok iyi sonuç verir. Damar cerrahı yaptığı dupleks sonografiyle varislerin köpük tedavisine uygunluğunu araştırır.
%1-2 oranlarında Aethoxysclerol köpürtülerek toplar damar içine verilir. Köpük tedavisinde uygulacak venin ana venlerden uzakta bulunması tercih edilir. Çünkü bu işlem sırasında hava kabarcık embolizasyonu olabilir.

Endovenöz lazer ile Vena Safena Magna veya Parva nın ablasyonu hastaların süratle günlük işlerine dönmesine neden olur.

 
ÖRNEK OLGULAR
Varis Endovenöz lazer işlemi esnasında toplar damar içinden geçirilen lazer fiberinin dupleks görüntüsü.
Varis Lazer fiberi vena safena magnanın ana vene döküldüğü yere konuşlandırılmış.
Varis Dupleks eşliğinde venin etrafına lokal anestezik solüsyonu kontrollü bir şekilde veriliyor.
Varis Girişim öncesi bacaktaki bütün varisler işaretlenmiş.
Varis Tedavi edilmemiş varise bağlı ayak bileğinde yara oluşumu. EVLA işleminden bir hafta sonra yara kapanmak üzereydi.